Digital Cosmonot | Danışmanlık Hizmetleri

Uzmanlık Alanlarımız

Fazla İddialı olmayı sevmeyiz fakat projelerinde danışmanlık yaptığımız alanlarda iddialıyız.

Açık Veri Danışmanlığı

Açık veri (open data), herhangi bir telif hakkına sahip olmayan, herkes tarafından kullanılabilen, düzenlenebilen ve dağıtılabilen veridir. Açık veride devletin şeffaflığı ve katılımı amaçlanır. Açık veri sayesinde devletler hem ekonomik hem de sosyal anlamda verimliliklerini artırabilir. Veri herkese açık ve özgürce kullanılabilir olduğunda vatandaşların da farkındalığı artar. Elbette ki açık veri üretiminin başlıca gerekliliği dijital formatlarda, yani makinece okunur olmasıdır (CSV, XLS, JSON, XML formatları). Lisanslı, sürekli yenilenen, güvenli ve indeksli olmalıdır. Digital Cosmonot olarak kurumların açık veri setleri oluşturmalarında ve paylaşmalarında sahip olduğumuz deneyim ile hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda hem açık kaynak kodlu projelere destek veriyor hem de açık veri felsefesine kurumun adapte olmasını sağlamaktayız. Bu kapsamdaki açık veri projelerimizde CKAN ve KONG Api Gateway gibi açık kaynak kodlu ürünleri kullanmaktayız.

Daha Fazla Bilgi

API Yönetimi

Günümüz dünyasında kurumsal firmaların vermekte oldukları hizmetlerin tamamı bir yazılım sistemi üzerinde verilen hizmetlere dönüşmüştür. Kurum başarısı, sahip olduğu yazılım sisteminin başarısına, yazılım sisteminin başarısı ise kurumun başarısına doğrudan etki eder bir hale gelmiştir. Artık yazılım sistemlerinin tutarlılığı, esnekliği, modernliği ve bu alanlardaki geliştirme başarıları kurumların pazarda rekabet gücünü belirlemektedir. Yazılım sistemleri için bir diğer önemli konu olan entegrasyon yeteneklerinde ise Api Yönetimi ve Api Gateway katmanları kurum ve sahip olduğu yazılım sistemine entegrasyon, servis güvenliği, yetkilendirme, erişim denetimi, tip dönüşümü ve servis orkestrasyonu gibi yetenekler katmaktadır. Digital Cosmonot olarak Api yönetimi ve Api Gateway projelerinde hem ürün tedariği hemde varolan sistemler için servis – mimari danışmanlık verebilmekteyiz.

Daha Fazla Bilgi

Açık Bankacılık ve PDS2

“Banking is necessary, but banks are not.” Bill Gates’in 1994 yılında katıldığı bir programda kullandığı bu cümle bankacılığın geleceği hakkında çok önemli bir öngörüyü yansıtmaktadır. Geçmişte kapalı sistem olarak konumlanan, verdiği hizmete sadece kendi kanalları ile erişilebilen klasik “Banka” yaklaşımından, bugün platform olarak banka (BaaS – Bank as a Services) dediğimiz bir dönüm noktasına gelmiş bulunmaktayız. Bu dönüşüm her ne kadar avrupadaki PSD2 kanununun zorunluluğu gibi görünse de, sektörel olarak rekabet ve bankacılık hizmetlerinin alternatif kanallar ile müşterile iletilmesi kaçınılmaz bir dönüm noktasıdır. Bu yeni bankacılık yaklaşımında hem bankanın teknolojik altyapısının açık bankacılık servislerine adapte edilmesi hem de klasik iş akışının bu modern yaklaşıma adapte olmasına yardımcı oluyoruz. Sektorde sahip olduğumuz api yönetimi ve bankacılık deneyimi ile müşterilerimizin kurum özeli iş süreçlerine danışmanlık veriyor, mevzuat adaptasyonlarını birlikte yapıyoruz.

Daha Fazla Bilgi